Moje dijete SOLIN - strateški planovi

Strateški i godišnji planovi

Strateški i godišnji planovi

Operativni program rada za 2023.

Preuzmi

Plan prihoda i rashoda za 2023.

Preuzmi

Operativni program rada za 2022.

Preuzmi

Financijski plan i plan rada za 2022.

Preuzmi

Operativni program rada za 2021.

Preuzmi

Financijski plan i plan rada za 2021.

Preuzmi

Strateški plan 2017-2020.

Preuzmi

Strateški plan 2021-2024.

Preuzmi

Plan prihoda i rashoda za 2024.

Preuzmi

Operativni program rada za 2024.

Preuzmi