Moje dijete SOLIN - O nama

O nama

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete SOLIN osnovana je 29.prosinca 2003. godine u Solinu. Neprofitna smo organizacija , te u članstvu trenutno imamo 228 obitelji koje nam dolaze iz cijele Županije splitsko dalmatinske / Solina, Splita, Kaštela, Trogira, Sinja, Klisa, Dugopolja, Dugog Rata, Podstrane, Muća, Primorskog Doca , Visa /. Cilj osnivanja Udruge je unapređenje kvalitete života te medicinske, socijalne, pravne i druge zaštite djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Putem raznih projekata nastojimo osigurati kontinuirani rad stručnog tima Udruge kojeg čine: fizioterapeut- senzorni terapeut, radni terapeut, defektolozi, logopedi, psiholog i voditelj likovne radionice – koji provode individualne i grupne terapije s članovima. Zapošljavamo i pomoćnike u nastavi koji već 11 godina pružaju potporu učenicima s TUR i OSI koji pohađaju redovite škole i specijalizirane ustanove. Roditeljima-korisnicima omogućujemo i dijagnostiku, odnosno pisanje nalaza za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i mišljenje o primjerenom obliku školovanja i sl., te na taj način dopunjujemo rad državnih institucija.

Primamo određeni broj učenike , triju osnovnih škola iz Solina, Klisa i Dugopolja , na dijagnostiku i terapiju kod logopeda, jer istog nemaju u timu stručno razvojne službe škole. Radimo na podizanju kvalitete i kulture življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji.

U bogatoj Igroteci imamo preko 400 komada didaktičkog materijala kojeg roditelji mogu posuditi za rad kod kuće. Sve terapijske usluge su za naše korisnike besplatne, a stručno osoblje plaćamo iz financijskih sredstava dobivenih putem javnih natječaja odobrenih nam projekata, raznih donacija, humanitarnih akcija i članarine.

Od osnutka do danas smo uspjeli realizirat preko 100 projekta i programa putem kojih smo pružali razne vrste terapija kao i osmišljeno korištenje slobodnog vremena, psihosocijalnu i pravnu pomoć obiteljima. Promičemo volonterstvo, te aktivno surađujemo s Volonterskim Centrom udruge MI iz Splita. Registrirani smo organizator volontiranja pri resornom Ministarstvu, te smo samo zadnjih 10 godina ostvarili preko 21000 sati volonterskog rada. Na stručnu praksu primamo studente Edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta Zagreb i Filozofskog fakulteta Split. Surađujemo s Ekonomskim fakultetom Split na provođenju Stručne prakse njihovih studenata kroz projekt Društveno korisno učenje.


Surađujemo sa srodnim udrugama, državnim institucijama, resornim ministarstvima, lokalnim upravama, školama i vrtićima odakle nam dolaze korisnici, te u prosjeku godišnje imamo oko 10 partnerskih suradnji. Članovi smo: Grad Solin prijatelj djece, Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Split i Partnerskog vijeća Grada Solina.

U 2015. godini smo bili dobitnici nagrade „Vinka Luković“ koja je ustanovljena kao priznanje pravnim osobama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti. Dodjeljuje je Savjet volonterskog centra udruge MI-Split za organizatore volontiranja s područja 4 županije – Zadarske, Šibensko kninske, Dubrovačko- neretvanske i Splitsko-dalmatinske. U 2016. godini smo dobili Kolektivnu nagradu Grada Solina. Grad Solin nam je Ugovorom dodijelio, svoj poslovni prostor od 123 m2 u kojem Udruga radi.


Kako nam možete pomoći?

Donacije

Doniraj materijalno ili financijski.

Saznaj više

Postani voloter

Učini pravu stvar.

Prijavi se