O nama

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU  Moje dijete SOLIN osnovana je 29.prosinca 2003. godine u Solinu.
Neprofitna smo organizacija , te u članstvu trenutno imamo 210 obitelji koje nam dolaze iz cijele Županije splitsko dalmatinske / Solina, Splita, Kaštela, Trogira, Sinja, Klisa, Dugopolja, Dugog Rata, Podstrane, Muća, Primorskog Doca /.
Cilj osnivanja Udruge je unapređenje kvalitete života te medicinske, socijalne, pravne i druge zaštite djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Putem raznih projekata nastojimo osigurati kontinuirani rad stručnog tima Udruge kojeg čine: fizioterapeut, radni terapeut, defektolog, logopedi, psiholog i voditelj likovne radionice – koji provode individualne i grupne terapije s članovima.
Zapošljavamo i pomoćnike u nastavi koji već 10 godina pružaju  potporu  učenicima s TUR i OSI  koji pohađaju redovite škole i  specijalizirane ustanove.
Roditeljima-korisnicima omogućujemo i dijagnostiku, odnosno pisanje nalaza za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i mišljenje o primjerenom obliku školovanja i sl., te na taj način dopunjujemo rad državnih institucija. Radimo na podizanju kvalitete i kulture življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji.

U bogatoj  Igroteci  imamo preko 400 komada didaktičkog materijala  kojeg  roditelji mogu  posuditi za rad kod kuće.

Sve  terapijske usluge su za naše korisnike  besplatne, a stručno osoblje plaćamo iz financijskih sredstava dobivenih putem javnih natječaja odobrenih nam projekata, raznih donacija, humanitarnih akcija  i članarine.

Od osnutka do danas smo uspjeli realizirat 89 projekta i programa  putem kojih smo pružali razne vrste terapija kao i  osmišljeno korištenje slobodnog vremena  i psihosocijalnu i pravnu pomoć obiteljima.

Promičemo volonterstvo, te aktivno surađujemo  s Volonterskim Centrom udruge MI iz Splita.
Registrirani smo organizator volontiranja pri resornom Ministarstvu, te smo samo zadnjih 10 godina  ostvarili  oko 20000 sati volonterskog rada.
Na stručnu praksu primamo studente Edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta Zagreb i Filozofskog fakulteta Split.
Surađujemo  s Ekonomskim fakultetom Split na provođenju Stručne prakse njihovih studenata kroz projekt  Društveno korisno učenje.
Surađujemo sa srodnim udrugama, državnim institucijama, resornim ministarstvima, lokalnim upravama, školama i vrtićima odakle nam dolaze korisnici.

Članovi smo: Grad Solin prijatelj djece,  Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Split i  Partnerskog vijeća  Grada Solina.

U 2015. godini smo bili dobitnici nagrade „Vinka Luković“ koja je ustanovljena kao priznanje pravnim osobama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti. Dodjeljuje je Savjet volonterskog  centra udruge MI-Split za organizatore volontiranja s područja  4 županije – Zadarske, Šibensko kninske, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske.

U 2016. godini  smo dobili Kolektivnu nagradu  Grada Solina.
Grad Solin nam je Ugovorom dodijelio, na besplatno korištenje,  svoj poslovni prostor od 100,67 m2 u kojem udruga radi.

O našem radu se možete informirati i na  službenim stranicama Udruge:
web: www.moje-dijete-solin.hr
FB: Udruga Moje dijete Solin
IG: udruga_moje_dijete_solin