Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odobrila je UDRUZI RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU  Moje dijete SOLIN institucionalnu potporu za stabilizaciju i razvoj udruge za  razdoblje 2020.-2023.  kroz programsko područje “Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (20_4_OSI)”

Financijske podrške dodjeljuju se za provedbu projekata i programa organizacija civilnoga društva te za institucionalnu podršku kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga, a našoj Udruzi je odobrena godišnja financijska potpora od 129.900,00 kn.

Uspješno provodimo ugovorenu  drugu godinu provedbe institucionalne podrške s rokom izvršenja do 31. prosinca 2022. i vjerujemo da ćemo dobiti mogućnost produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2023. godine.

Institucionalna potpora Udruzi pruža materijalnu sigurnost s obzirom da najvećim dijelom pokriva troškove koji ne predstavljaju izravne troškove vezane uz provođenje tekućih projekata. Iz sredstava institucionalne potpore sufinanciramo rad projektno administrativnog tima, njih troje, troškove  obavljanja osnovne djelatnosti, troškove nastale za kupnju razne opreme i sitnog inventara koja nam unaprjeđuje rad u Udruzi , te  jednu kotizaciju za usavršavanje zaposlenika.

Smatramo vrlo bitnim spomenuti da nam NZRCD omogućava  i besplatnu edukaciju koju provode razne udruge : MI Split, SMART Rijeka , ACT grupa i  CCI Zagreb kojima te programe financira upravo Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Cilj financijskih podrški je podržati aktivnosti i djelovanja koja doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

HVALA na PODRŠCI koja nam je unaprijedila rad UDRUGE !