Stručni suradnici
 
Vivian Bojić, prof. logoped- klinički logoped
Ivana Šabić, prof. logoped, instruktor terapijskog jahanja
Lara Amižić, dipl. defektolog-socijalni pedagog
Sanja Matas, dipl. defektolog-učitelj razredne nastave, odgajatelj Waldorf pedagogije
 
Pomoćnici u nastavi šk. g. 2018./2019.
Potpora  Ministarstva znanosti i obrazovanja
 
Renata Zorić, magistra edukacije
Marija Vidalina, odgojitelj predškolske djece
Kristina Milovac, hoteljersko turistički tehničar
Pjerina Lisičar Čehovski, kiparski dizajner
Antonija Jončić, gimnazija
Ante Jelavić, prof. likovne kulture
Aida Tosuni Petričević, prof. likovne kulture
Marina Mršić, trgovačka škola
Nikolina Despotović, prehrambeni tehničar
Nevenka Macanović, dipl. pravnik

 

Suzana Kalinić

Radno mjesto: pomoćnica u likovnoj radionici i uredu