Viviana Bojić, prof. logoped- klinički logoped

Ines Domić, prof. logoped-defektolog

Ivana Šabić, prof. logoped, instruktor terapijskog jahanja

Julija Goleš, magistra edukacijske rehabilitacije

Karla Matić, magistra psihologije

Mila Boban, voditeljica glazbene radionice

 

i povremeno

Lara Amižić, dipl. defektolog-socijalni pedagog

Sanja Matas, dipl. defektolog-učitelj razredne nastave, odgajatelj Waldorf pedagogije

Pomoćnici u nastavi šk. g. 2020./2021.

Potpora  Ministarstva znanosti i obrazovanja

Kristina Milovac

Marina Mršić

Nikolina Despotović

Nevenka Macanović

Marija Martinić Vidović

Bartul Lukšić

Mia Bartulović

Senka Šperanda

Vana Mršić

Maja Bušelić

Matej Nosić

Radno mjesto: pomoćnik u uredu i uređenju fb i web stranice Udruge