Tijela upravljanja

UPRAVNI ODBOR
 

Branko Ivić predsjednik Udruge,
Marijana Ivanović, dopredsjednik udruge
Anita Lijić
Stipe Matković,
Renato Prkić
Svjetlana Propadalo
Ana Teklić

 
NADZORNI ODBOR
 
Nataša Sekulić Zubanović, predsjednica NO
Renata Božić Lukić
Silvana Radošević
 
STEGOVNA KOMISIJA
 

Nera Grubišić
Slavica Matković
Matej Nosić

Voditeljica Udruge Ljubica Milković

U mandatu do 29. siječnja 2024. godine.