Tijela upravljanja

UPRAVNI ODBOR
 
Stipe Matković, predsjednik Udruge, 
Nataša Sekulić Zubanović dopredsjednik Udruge
Ljubica Milković, voditeljica Udruge
Branko Ivić
Anita Lijić
Darinka Pisac
Renato Prkić
 
NADZORNI ODBOR
 
Ana Teklić, predsjednica NO
Maja Giljanović
Silvana Radošević
 
STEGOVNA KOMISIJA
 
Nera Grubišić
Renata Božić Lukić
Jasna Mihanović
 
U mandatu do 29. siječnja 2020. godine.