Planirani projekti u 2022. godini

Osnovna djelatnost- institucionalna potpora

Transparentno i zakonsko  vođenje administrativno financijskog poslovanja Udruge, pronalaženje donatora, pisanje, praćenje i izvještavanje o provedenim  projektnim aktivnostima. Promidžba i uređenje web i fb stranica Udruge, te suradnja s roditeljima i suradnicima, kao i s lokalnom upravom, resornim ministarstvima  i  institucijama, srodnim udrugama, savezima i dr. Promoviranje volonterstva.

Osnaživanje djece s teškoćama  u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju JA TO MOGU

Individualne i grupne terapije korisnicima  od strane fizioterapeuta, radnog terapeuta, logopeda, defektologa, psihologa, …

Želimo, Možemo, Znamo!

Zdravo i svrsihodno korištenje slobodnog vremena u likovnoj radionici.

TI si uz MENE!

Stručna  podrška pomoćnika u nastavi učenicima s TUR i OSI.

Društveno koristan rad za sve nas

Zapošljavanje osoba s invaliditetom putem javnih radova HZZ-a i NZRCD, Grada SOLINA i donatora